Middelfart Kommune er blandt pilotkommunerne i DK2020

 

DK2020 er navnet bag et stort klimapartnerskab, hvor samtlige af landets kommuner er inviteret til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. DK2020 er oprindeligt startet af Realdania sammen med det internationale bynetværk C40 og tænketanken Concito. Målet er at tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning ’The Climate Action Planning Framework (CAPF). 


Middelfart Kommune er én af de første kommuner i Danmark, som har vedtaget en DK2020-klimaplan. Planen sætter ambitiøse mål for de næste 30 års klimaarbejde i kommunen. Klimaplanen blev enstemmigt vedtaget i december 2020 sammen med en politisk klimaaftale, som prioriterede klimahandlinger.


DK2020 projektet er afsluttet og erfaringerne er videreført i Klimaalliancen.
Målet med klimaplanen for Middelfart Kommune er, at Middelfart Kommune som geografi skal være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 % i forhold til 1990-niveau.


Med den politiske klimaaftale blev der afsat faste midler til klimaindsatser i de kommende budgetter. I aftalen har politikerne desuden forpligtet sig til at finde andre løsninger, hvis nogen af de konkrete klimatiltag ikke kan gennemføres. For at nå de ambitiøse klimamål blev der i januar 2021 ansat en programleder for Klimaplanen, hvis opgave det er at sikre, at planens mange aktiviteter gennemføres og dermed medvirker til reel reduktion af drivhusgasser i Middelfart Kommune.

Udledning af klimagasser i Middelfart Kommunes geografi kommer fra tre primære kilder: energiforbrug, transport og landbrug. Du kan se kommunens CO2 regnskab på Middelfart | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Læs mere om Klimaplanen i de nedenstående links:
Læs den politiske klimaaftale
Læs en forkortet version af DK2020-klimaplanen
Læs DK2020 klimaplanen
Klimaplan, årsrapport 2023
klimaplan, årsrapport 2022
DK2020 klimaplan, årsrapport 2021

Læs om DK2020 på Realdanias hjemmeside
Du kan læse mere om Klimaalliancen og DK2020 her: Klimaalliancen & DK2020

Vil du vide mere om klimaplanen og dens implementering, så kontakt:
Helene Bjerre-Nielsen, programleder Klimaplan, på helene.bjerre-nielsen@middelfart.dk