Udstykningen ligger i landsbyen Båring, hvor køberne ud over naturen som nærmeste nabo får en 100 meter dyb jordvarmeboring med i handlen. Det betyder en fornuftig reduktion af CO2 udledningen og en energibesparelse for hele hustanden, men også mulighed for at kunne køle boligen om sommeren.

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Termonet

Som den første kommune i Danmark har Middelfart også udstykket 13 boliggrunde i landsbyen Brenderup med termonet, der består af otte lodrette jordvarmeboringer og et ledningsnet mellem boringerne og de 13 grunde. Med høj virkningsgrad og individuelle varmepumper i de enkelte huse kan anlægget levere køling om sommeren og varme om vinteren. På denne måde udnyttes den naturligt lagrede energi i undergrunden.

Boringerne er placeret, som vist på figuren nedenunder, med plads imellem boringerne, for at optimere udnyttelsen af jorden.

Ved at dele boringerne imellem boligerne, forventes det at afvigelser fra det gennemsnitlige forbrug udlignes mellem de 13 boliger. Derved er det muligt at reducere antallet af boringer, sammenlignet med, hvis hver bolig skulle have individuel jordvarme.

En af fordelen ved termonettet i Brenderup er også at Bravida varme vil være operatør på systemet og sikre bedst mulig drift for beboerne. Altså samme professionelle eftersyn og drift som vi kender fra fjernvarme.

Termonettet i Brenderup giver også muligheden for at køle huset, f.eks. når det er varmt om sommeren – med en virkningsgrad der er 10 gange bedre end kendt i andre systemer. Varmepumpe systemet har evnen til at køle og varme på samme tid, og dermed kunne understøtte køling af fryser og køleskab i fremtiden, når køleskabs-teknologien bliver tilpasset til at kunne understøtte Smart Grid, samt lagre overskudsvarme.