Middelfart Gymnasiums miljøudvalg vinder af Klimastafetten 2021

Middelfart Gymnasiums miljøudvalg vinder af Klimastafetten 2021

 

Middelfart Kommune ønsker at være på forkant på klimaområdet. Både i forhold til forebyggelse af klimaændringer og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima.

Formålet med klimastafetten er at sætte fokus på klimaområdet i Middelfart Kommune, herunder at inspirere til forbyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af klimatilpasning hos enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, foreninger og myndigheder. Klimastafetten skal være med til skabe interesse og forståelse for at udvikle og gennemføre nye innovative, konkrete klimaprojekter.

Klimastafetten gives til projekter, der kobler klimahensynet med læring, erhvervsvækst og/eller byudvikling. Kandidater til klimastafetten skal arbejde med nye løsninger på klimaområdet og kan f.eks. findes blandt de forskellige partnerskabersprojekter, der arbejdes med i Middelfart Kommune. Projekterne skal have fokus på værdiskabelse i bred forstand (socialt, økonomisk og i fht. bæredygtighed).

Byrådet uddeler i alt to klimastafetter:

 • En til et projekt, virksomhed eller forening
 • En til "årets klimafighter’

Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af: 

 • 2 byrådsmedlemmer
 • Foregående års klimastafet-vindere
 • 1 repræsentant fra erhvervslivet i Middelfart Kommune
 • 1 borger (kandidater findes via annonce i avisen/hjemmesiden)
 • 1 kommunal medarbejder

Udvalget i 2021 bestod af:

 • Chandra Simanowsky (Borger)
 • Hans Christian Jørgensen (Sol over Brenderup - sidste års vinder)
 • Linda Frølund Hansen (sidste års vinder)
 • Anne Dorthe Hjort (Middelfart Erhvervsråd)
 • Paw Nielsen (tidligere medlem af Byrådet)
 • Bo Juul Nielsen (tidligere medlem af Byrådet)
 • Morten Westergaard (Klimachef, Middelfart Kommune)

 

Vinderne af Klimastafet 2021

Årets Klimaprojekt 2021

Klimastafetten 2021 gik til Middelfart Gymnasium & HF for sin indsats med at skabe større bevidsthed om miljø, klima og natur både blandt ansatte og elever. Blandt andet gennem et meget aktivt miljøudvalg. Skolen har arbejdet med at udbrede samkørsel, mindske energiforbruget, skabe vild natur på skolens arealer og deler gerne sine erfaringer og viden med andre skoler. Hele to gange har gymnasiet været vært for Ungescenen på Klimafolkemødet, hvilket er blevet livestreamet til gymnasier i hele landet.

De tre nominerede til Klimastafetten 2021 for projekter, grupper og virksomheder var:

 • GrowTek Entreprise ApS
 • Regitzes Have
 • Middelfart Gymnasium & HF

 

Årets Klimafighter 2021

Bent Vistisen vandt Klimastafetten 2021 som Årets Klimafighter, fordi han er ekspert inden for sit område og gladelig stiller sin viden til rådighed for både medborgere, erhvervsliv og Middelfart Kommune. En der har spillet en stor rolle elektrificeringen af netop Middelfart Kommune.

De to nominerede til Klimastafetten 2021 som Årets Klimafighter var:

 • Bent Pandal
 • Bent Vistisen

 

Vinderne af Klimastafet 2020

Årets Klimaprojekt 2020

Klimastafetten 2020 gives til Sol over Brenderup: Et projekt, som indrammer og eksemplificerer de samarbejder, som Middelfart Kommune hele tiden søger for at opfylde klimaambitionerne. Sol over Brenderup har en vision om på sigt at gøre Brenderup CO2-neutral og har i den forbindelse på eget initiativ bygget en solcellepark på 20.000 kvadratmeter, der kommer til at kunne producere grøn strøm, som svarer til 1/3 af strømforbruget i Brenderup. Et resultat af et tæt samarbejde mellem borgere og private aktører.

Læs mere om Sol over Brenderup

De tre nominerede til Klimastafetten 2020 for projekter, grupper og virksomheder var:

 • Det borgerdrevne projekt Sol over Brenderup
 • Ladbilsspecialisten Danlad A/S
 • Hotel- og konferencecenter Fjelsted Skov

 

Årets Klimafighter 2020

Årets Klimafighter går til Linda Frølund Hansen - en person, som ikke bare går foran med et godt eksempel – men også inspirerer andre.

Linda Frølund Hansen tænker klimaet ind i alt, hvad hun gør. Hun er initiativtager til møder i omstillingscaféen, deltager i klimadebatten både som arrangør og debattør. Og hun inspirerer andre til en mere bæredygtig livsstil gennem ’Den Bæredygtige Kalender’.

De tre nominerede til Klimastafetten 2020 som årets klimafighter 2020 var:

 • Bent Vistisen
 • Linda Frølund Hansen
 • Anders Bærholm Frikke
Vinder af årets klimafighter 2021

Vinder af årets klimafighter 2021 Bent Vistisen