Vinderne af Klimastafetten 2022

Årets vindere af Klimastafetten 2022 Anders Frikke (i midten) og Bælthaven Middelfart

 

Middelfart Kommune ønsker at være på forkant på klimaområdet. Både i forhold til forebyggelse af klimaændringer og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima.

Formålet med klimastafetten er at sætte fokus på klimaområdet i Middelfart Kommune, herunder at inspirere til forbyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af klimatilpasning hos enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, foreninger og myndigheder. Klimastafetten skal være med til skabe interesse og forståelse for at udvikle og gennemføre nye innovative, konkrete klimaprojekter.

Klimastafetten gives til projekter, der kobler klimahensynet med læring, erhvervsvækst og/eller byudvikling. Kandidater til klimastafetten skal arbejde med nye løsninger på klimaområdet og kan f.eks. findes blandt de forskellige partnerskabersprojekter, der arbejdes med i Middelfart Kommune. Projekterne skal have fokus på værdiskabelse i bred forstand (socialt, økonomisk og i fht. bæredygtighed).

Byrådet uddeler i alt to klimastafetter:

 • En til et projekt, virksomhed eller forening
 • En til "årets klimafighter’

Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af: 

 • 2 byrådsmedlemmer
 • Foregående års klimastafet-vindere
 • 1 repræsentant fra erhvervslivet i Middelfart Kommune
 • 1 borger (kandidater findes via annonce i avisen/hjemmesiden)
 • 1 kommunal medarbejder

Udvalget i 2022 bestod af:

 • Chandra Simanowsky (Borger)
 • Christian Alnor (Middelfart Gymnasium & HF - vinder i 2021)
 • Anne Dorthe Hjort (Middelfart Erhvervsråd)
 • Jacob Bjørnskov Nielsen (Formand Klima- Natur og Genbrugsudvalget)
 • Anna Poulsen Broen (Næstforperson Klima- Natur og Genbrugsudvalget)
 • Morten Westergaard (Klimachef, Middelfart Kommune)

 

De nominerede til Klimastafet 2022 var:

 

Klimastafet 2022 til et projekt, virksomhed eller forening:

 • Fjelsted Harndrup Nærvarme
 • Grobund Brenderup
 • Bælthaven Middelfart

Bælthaven Middelfart vandt Klimastafetten for årets klimaprojekt. Bælthaven Middelfart er en forening drevet af frivillige. Bælthaven blev hædret for foreningens arbejde med at udbrede kendskabet til maritime fødevarer direkte fra Lillebælt. Foreningens medlemmer modtager hver uge blåmuslinger fra havhaver i Lillebælt og i 2022 blev der i alt uddelt 2.600 kg muslinger.

Årets Klimafighter 2022:

 • Helle Bang Jensen
 • Anders Bærholm Frikke
 • Elisabeth Tejlmand

Anders Bærholm Frikke blev hædret som årets Klimafighter. Anders Frikke blev hædret for sit arbejde med at få klima, miljø og bæredygtighed ind i sit daglige virke som gymnasielærer på Middelfart gymnasium og HF samt i hans tilknytning til Gymnasielærernes Fagforening, GL. Med et bredt netværk på tværs af landet, arbejder Anders utrætteligt med at få engageret unge i kampen om at påvirke politikere og den generelle offentlighed i at tage klimaspørgsmålet alvorligt. Metoden for Anders er at rumme ungdommens aktivisme uden at slukke deres ild.

 

Tidligere års vindere af Klimastafetten:

Luk alle
Åben alle

Klimastafet 2021

De tre nominerede til Klimastafetten 2021 for projekter, grupper og virksomheder var:

 • GrowTek Entreprise ApS
 • Regitzes Have
 • Middelfart Gymnasium & HF

Vinderen af Klimastafetten 2021 blev Middelfart Gymnasium & HF for deres indsats med at skabe større bevidsthed om miljø, klima og natur både blandt ansatte og elever. Blandt andet gennem et meget aktivt miljøudvalg. Skolen har arbejdet med at udbrede samkørsel, mindske energiforbruget, skabe vild natur på skolens arealer og deler gerne sine erfaringer og viden med andre skoler. Hele to gange har gymnasiet været vært for Ungescenen på Klimafolkemødet, hvilket er blevet livestreamet til gymnasier i hele landet.

 

Årets Klimafighter 2021

De to nominerede til Klimastafetten 2021 som Årets Klimafighter var:

 • Bent Pandal
 • Bent Vistisen

Bent Vistisen vandt Klimastafetten 2021 som Årets Klimafighter, for sin ekspertise indenfor elbiler og for at stille sin viden til rådighed for både medborgere, erhvervsliv og Middelfart Kommune. En der har spillet en stor rolle elektrificeringen af netop Middelfart Kommune.

Klimastafet 2020

De tre nominerede til Klimastafetten 2020 for projekter, grupper og virksomheder var:

 • Det borgerdrevne projekt Sol over Brenderup
 • Ladbilsspecialisten Danlad A/S
 • Hotel- og konferencecenter Fjelsted Skov

Vinderen af Klimastafetten 2020 blev Sol over Brenderup: Et projekt, som indrammer og eksemplificerer de samarbejder, som Middelfart Kommune hele tiden søger for at opfylde klimaambitionerne. Sol over Brenderup har en vision om på sigt at gøre Brenderup CO2-neutral og har i den forbindelse på eget initiativ bygget en solcellepark på 20.000 kvadratmeter, der kommer til at kunne producere grøn strøm, som svarer til 1/3 af strømforbruget i Brenderup. Et resultat af et tæt samarbejde mellem borgere og private aktører.

Læs mere om Sol over Brenderup

 

Årets Klimafighter 2020

De tre nominerede til Klimastafetten 2020 som årets klimafighter 2020 var:

 • Bent Vistisen
 • Linda Frølund Hansen
 • Anders Bærholm Frikke

Linda Frølund Hansen vandt prisen som Årets Klimafighter 2020. Linda Frølund Hansen er en person, som ikke bare går foran med et godt eksempel – men også inspirerer andre.

Linda  tænker klimaet ind i alt, hvad hun gør. Hun er initiativtager til møder i omstillingscaféen, deltager i klimadebatten både som arrangør og debattør. Og hun inspirerer andre til en mere bæredygtig livsstil gennem ’Den Bæredygtige Kalender’.

 

Vinderne af Klimastafetten 2021

Miljøudvalget på Middelfart Gymnasium & HF vandt Klimastafet 2021 for årets klimaprojekt.