Realdania og Sustainia udgav i 2018 publikationen Klima 100 – 100 klimaløsninger fra de danske kommuner. Rapporten kommer med et bud på de 100 bedste klimaprojekter i landet, og med seks projekter på listen – hvoraf et tilmed er det første, der præsenteres i publikationen – dominerer Middelfart Kommune listen over de 100 klimaprojekter. Og det glæder borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

-      Vi har arbejdet med grøn omstilling og grøn vækst, siden vi blev den nye Middelfart Kommune i 2007, og det her er sådan set kronen på værket. Det er en anerkendelse af, at de mange ting, vi har sat i gang, har verden omkring os fundet inspirerende. Vores ambition har hele tiden været, at vi gerne vil finde nye veje og være med til at bane vejen i klimakampen. Så når verden kigger i vores retning og lader sig inspirere, som vi lader os inspirere af andre, ja så er det jo, at det for alvor rykker, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Det er seks varierede projekter, Middelfart Kommune har med på listen over klimaprojekter. Der er alt fra regnvandshåndtering, over lodrette jordvarmeboringer og til det nye, bæredygtige rådhus på Nytorv.

-      På trods af, at vi er en mindre kommune, er det kun København og Aarhus, der har fået flere projekter med end os. Det skyldes først og fremmest, at vi gør ting konkrete. Der er mange, der er gode til at sætte målsætninger op. F.eks. at vi skal være 80 procent et eller andet om 20-30 år, men det, vi gør, er i virkeligheden at se på, hvad vi kan skabe her og nu. At vi kan lægge solceller på toppen af rådhuset, skabe nye måder at håndtere regnvand på og sammen med borgerne skabe et nyt nærvarmeværk i Føns. Det, der flytter verden, er ikke målsætninger, det er handlinger. Og det er vi gode til, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Også Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen, glæder sig over, at Middelfart Kommunes mange klimaprojekter er blevet anerkendt i den nye publikation.

-      Arbejdet med klimaforandringer handler om det lange seje træk, og publikationen er jo en anerkendelse og et skulderklap af det arbejde, vi har lavet. Vi har god grund til at være stolte over, at vi har seks så forskelligartede projekter med i publikationen, men her stopper det ikke. Vi har masser af andre projekter og idéer i støbeskeen, siger Thorbjørn Sørensen.

Download publikationen gratis på Realdanias hjemmeside. Publikationen fylder 175 sider.

Middelfart Kommunes seks projekter, der er med i publikationen er:

Klimahaven: En parkeringsplads på et plejehjem blev forvandlet til en blomstrende klimahave, som håndterer regnvand og giver glæde til beboerne.

Nytorv – Middelfart Rådhus: Danmarks mest bæredygtige rådhus, som blandt andet har hele 700 kvadratmeter solceller på taget.

Klimalaboratoriet: Et paraplyprojekt, som indeholder et hav af klimaprojekter. Blandt andet energirenovering, regnhaver og intelligent varmestyring.

Fremtidens varmeforsyning: Som de første i landet blev byggegrunde i Båring i Middelfart udstyret med lodrette jordvarmeboringer, hvor varmepumper kan forsyne boligerne med jordvarme.

Smart Energi i Hjemmet: Projektet har vist, at der kan opnås en gennemsnitlig energibesparelse på 7 % i enfamiliehuse – uden konstruktionsmæssige indgreb i boligen. Data fra 200 huse i Middelfart ligger til grund for den viden.

Sammen om klimatilpasning: I det tværkommunale projekt er ti partnere gået sammen for at gøre det lettere for kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og grundejere, når der skal håndteres regnvand på egen grund.