For at fremme overgangen til klimavenlig opvarmning i private hjem har Middelfart Kommune i flere år kørt kampagner for at informere borgerne om muligheden for kollektivt at købe varmepumper.

Ved at gå sammen i større grupper kan borgerne nemlig reducere deres investeringsomkostninger til varmepumper. Middelfart Kommune tilbyder support og rådgivning til borgerne, såsom at hjælpe med at finde forskellige leverandører og at sørge for den videre udvikling med at udbrede klimavenlig opvarmning.

Ovenstående koncept fortsætter nu i pilot- og EU-projektet ’Energize Co2mmunity’, som er et samarbejde med Kolding og Vejen Kommune. Pilotprojektet tester et nonprofit distributionskoncept for varmepumper med faglig støtte fra andre aktører med såkaldt RENCOP-erfaring.

RENCORP star for Renewable Energy Co-operative Partnerships. Formålet med RENCORP-projekter er at gøre vedvarende energiprojekter muligt gennem fælles handling; projekter, som ellers vil være uoverskuelige at kaste sig over som enkeltpersoner

Energize-Co2mmunity tilbyder nu en række resultater og erfaringer. Disse har givet anledning til forskning og anbefalinger til praktikere, politikere, virksomheder og borgere. Ydermere gives der indsigt/adgang til kontakter på dedikerede og professionelle samarbejdspartnere omkring østersøregionen.

Se resultater og erfaringer på Co2mmunity.eu's hjemmeside