Den grønne omstilling skal gå stærkere, være i større skala og værre billigere. Derfor er Middelfart Kommune med i projekt EMPOWER 2.0. Noget af den grønne omstilling vil gå lettere, hvis civilsamfund/borgere kan være en del af energifællesskaber og reagere på skiftende prissignaler. Det handler således om udviklingen af et intelligent energisystem, hvor borgere kan indgå som både energiproducenter og forbrugere.

Vi skal med andre ord være langt dygtigere til at balancere den stigende mængde fluktuerende energiproduktion fra vind og sol med forbrugssiden, herunder varme, vand og transport.

Denne indsats forudsætter i høj grad aktivt medborgerskab, hvor den enkelte borger ikke blot forbruger, men også lagre og producerer vedvarende energi.

Så på mange måder handler projektet om at støtte energifællesskaber. Det kan fx være borgere i Føns, Brenderup eller temabaseret. Temabaseret kunne være borgere, der går sammen om en særlig vedvarende energiproduktion, lagring eller forbrugsmønster. Det kræver at nye løsninger bliver udviklet, afprøvet og implementeret i infrastrukturen og de regulatoriske rammer tilpasses. Derfor arbejder EMPOWER projektet for at sikre rammer, som giver aktørerne at de bedste mulige betingelser for at gøre netop det. Kun herved kan vi sikre den optimale udnyttelse af infrastrukturerne og den nødvendige fleksibilitet i energianvendelsen, som er nødvendig for at vi også i fremtiden har verdens bedste energisystem.

 

Projektet vil derfor:

  • Analyserer rammebetingelserne for partnerlandende, der alle er en del af Nordsøregionen.
  • Udvikle de optimale metoder for hver region, der netop tager hensyn til de specifikke forhold.
  • Teste metoderne i de 7 ”living labs”, der opstilles i projektet, med minimum 2000 borgere med i hvert living lab.
  • Udvikle transnational værktøjskasse i form af en on-line platform, der demonstrerer best cases og muligheder til interesserede myndigheder.
  • Udbrede resultaterne til lokale myndigheder, energiaktører og enheder, der er ved at blive dannet inden for intelligent energi.

 

Projektet har partnere fra: Belgien, England, Holland og Danmark