Beboerforeningen Grobund Brenderup har taget initiativ til at skabe en klimaneutral bydel med 30-40 små boliger, hvor fokus er selvforsyning og beskyttelse af naturen.

En helt ny klimaneutral bydel, hvor det er muligt at bygge og bo bæredygtigt og være selvforsynende - samtidig med at naturen beskyttes. Det er visionen for Beboerforeningen Grobund Brenderup, som har taget initiativ til det borgerdrevede klimaprojekt Off-grid Brenderup:

Off-grid er et SIDE-system (Smart integretet design system), som går ud på at etablere lokale energiforsyningssystemer med 100% vedvarende energikilder. Ambitionen er, at bydelen ikke tilsluttes eksisterende offentlig forsyning og afledning, men at der i stedet etableres selvforsyning med el og vand, og at spildevand recirkuleres i fordampningsanlæg.

Forsyning med drikkevand kommer bl.a. til at ske i form af opsamlet regnvand fra taget ved hver bolig. Det lagres i tanke og renses med et godkendt filteranlæg. Derudover ønsker beboerforeningen at etablere solceller på bebyggelsernes tage samt mini-vindmøller.