Der er stadig en masse potentiale for at spare penge og få bedre komfort i mange danske enfamilieshuse. Hvordan kommer husejerne i gang med at indfri det potentiale? Det tester Middelfart Kommune i samarbejde med Bolius og Skive og Helsingør Kommuner i projektet Grøn Bolig.

Projektet omfatter alle interessenter: nye og nuværende husejere, håndværkere, ejendomsmæglere, bankrådgivere og byggemarkeder. Fokus er på at få så mange husejere inspireret til at gøre noget ved energiforbruget og komforten i deres hus. Det gavner nemlig både økonomien, livskvaliteten og klimaet.

Projektet startede i august 2021 og løber over to år. Der bygges videre på information og inspiration fra www.sparenergi.dk og inddrages en vifte af lokale aktiviteter til at bringe viden og inspiration videre til borgere og relevante aktører i Middelfart Kommune. Er du husejer for første gang? Så læs mere om energirenovering og klima.

Projektet er en integreret del af Middelfart Kommunes Klimaplan, hvor målet er 70% reduktion af klimagasser inden 2030 og klimaneutralitet i 2050.