Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Opgaven kobles med læring, erhvervsvækst og byudvikling. Gennem forskellige partnerskabersprojekter og borgerinvolvering skal der findes nye løsninger på klimaområdet. Kommunen har således fokus på samskabelse og værdiskabelse i bred forstand (socialt, økonomisk og ifht. bæredygtighed).

Med Middelfart som Klimalaboratorium ønsker kommunen at fortsætte den hidtidige indsats med at udvikle og gennemføre nye innovative, konkrete energi- og klimaprojekter.

De gode løsninger skal samtidig fungere som udstillingsvindue til inspiration for andre. Mens København er førende i Danmark på klimaområdet, når det gælder storby-løsninger, så vil Middelfart Kommune i fremtiden have en tilsvarende rolle for mindre provinsbyer og lokalsamfund i Danmark. Grundideen er at udvikle og fremvise energi- og klimaløsninger for mindre byer/lokale samfund i skala 1 til 1.

 

Politisk opbakning og initiativ

Klimalaboratoriet er medvirkende til at realisere Byrådets vision "Vi Bygger Broerne". Udviklingen af klimalaboratoriet vil sigte særligt efter visionens mål under disse to temaer:

  • Sammen om uddannelse og arbejdspladser - en attraktiv og bæredygtig vækstkommune
  • Sammen om grøn omstilling og biodiversitet

Byrådet ønsker at arbejde aktivt med den grønne omstilling. Det gør vi ved at koble klima, miljø og andre store samfundsudfordringer med vækst, jobskabelse og iværksætteri – af hensyn til miljøet, for at tage et globalt ansvar og have et stærkt og moderne erhvervsliv fremadrettet.

 

Connie Hedegaard – ambassadør for Klimalaboratoriet

Connie Hedegaard er klimaambassadør for Middelfart Kommune og for Klimalaboratoriet. Målet er dels at blive udfordret i arbejdet med Klimalaboratoriet, dels at sikre at viden og erfaringer, der bliver skabt i kommunen, udbredes og kommer andre til gavn i arbejdet med den grønne omstilling.