Middelfart Kommune står i spidsen for Boliganalysen - et digitalt værktøj, der hjælper landets kommuner med at opnå energibesparelser og omstille til klimavenlig opvarmning i private boliger.

Middelfart Kommune har længe arbejdet med klimagevinster ved udvikling af IT i partnerskaber. Et helt særligt projekt er Boliganalysen, som Middelfart Kommune har stået i spidsen for.

Boliganalysen er et digitalt værktøj, der giver kommuner landet over nem mulighed for at målrette oplysning om energibesparelser til boligejere. Værktøjet gør det helt konkret nemmere for landets kommuner at rådgive borgerne om fordelen ved at energirenovere deres bolig.

Middelfart Kommune har allerede taget værktøjet i brug og er dermed godt i gang med at gøre byens energiforbrug lidt grønnere ved hjælp af Boliganalysen.

”Borgerne i Middelfart vil gerne bidrage til at gøre noget ved klimaproblemet, og med det nye værktøj kan vi hjælpe boligejerne med målrettet information om mulighederne for at spare på energien i netop deres hus,” siger Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd.

40 procent af energiforbruget

I Danmark står bygninger for 40 procent af det samlede energiforbrug, så der er altså masser af potentiale i at spare penge på både varmeregningerne i de private hjem samtidig med, at man hjælper den grønne omstilling godt på vej.

Boliganalysen drives og udvikles af et samarbejde bestående af Middelfart, Høje-Taastrup og Lolland Kommune samt KL, Realdania og Energistyrelsen.

Realdania har finansieret udviklingsprojektet suppleret med bidrag fra Energistyrelsen.

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside.