Naturbyen Middelfart er et nyt, kommende boligområde i Skillinge med fokus på bæredygtig udvikling og med integreret fødevareproduktion, natur og cirkulær ressourcetænkning.

Naturbyen Middelfart skal fungere som et levende laboratorium og et internationalt demonstrationsprojekt for by- og boligudvikling med udgangspunkt i tre særlige fokusområder: Landskab, bolig og energi.

For at kunne tiltrække nye borgere er ambitionen, at Naturbyen Middelfart skal kunne tilbyde mere end de traditionelle parcelhuskvarterer og i stedet skabe boliger med tæt kontakt til naturen og med mulighed for selvforsyning og gode, trygge rammer.

Samtidig bliver det nye boligområde en demonstration på en mere social måde at bo på, hvor boligerne samles i mindre klynger forbundet omkring et fælles haveareal.

Boligerne placeres i mindre klynger i landskabet frem for på separate parceller, og alle boliger er orienteret mod landskabet, så alle får direkte kontakt med naturen. Målet er, at naturbyen over tid vil skabe en landskabelig beliggenhed til boligerne.

I Naturbyen Middelfart vil der også være væksthuse, som skal fungere som et socialt knudepunkt, hvor folk kan mødes og være sammen om aktiviteter som værksteder, fælleskøkken, kontorfællesskab, gæsteboliger, børnehus og opbevaring

Naturbyen Middelfart sigter mod at blive Danmarks første CO2-neutrale boligområde. Ved at kombinere de mest effektive, bæredygtige byggeteknikker med strategier for CO2-binding, skabes et førende eksempel på klimavenligt og urbant byggeri.

Middelfart Kommune har udviklet Naturbyen Middelfart sammen med Effekt Arkitekter.

Du kan se mere på naturbyen.com.