Føns nærvarme, Danmarks mindste fjernvarmeværk, har været i drift siden den 1. oktober 2015 og forsørger 46 husstande med ca. 400 kW varme, som resulterer i en CO2 besparelse på 280 tons.
Landsbyen Føns er meget aktiv omkring bæredygtige tiltag og i 2012 blev der sat gang i processen om at finde en varmeforsyningsløsning for Føns. Konklusionen var at et nærvarmeværk fyret med halm, ville være den bedste løsning for landsbyen. På grund af forskellige udfordringer med naturbeskyttelsesområder blev nærvarmeværket i sidste ende ikke fyret med halm, men med træflis.

Under processen om at få en kollektiv forsyning i Føns dukkede der mange udfordringer op og en af de større udfordringer var at der var behov for en stor tilslutningsprocent for at projektet kunne lykkes. Ved hjælp af inspiration fra Ballen og Onsbjerg, som overkom udfordringen med den nødvendige store tilslutningsprocent ved at opkræve en lille symbolsk tilslutningsafgift, lykkedes det Føns at sikre den nødvendige tilslutningsprocent og med en kommunegaranti til sikkerhed for lån til anlægsomkostningerne kunne Føns gå i gang med at realisere Føns nærvarme.

De 43 forbrugere, som var tilsluttet til nærvarmeværket til at starte med, har et varmebehov på ca. 1055 MWh, svarende til en spids-effekt på ca. 370 kW, hvilket giver plads til yderligere tilslutninger. Sidenhen er der blevet tilsluttet 3 yderligere forbrugere og der er potentiale til flere.

En grønnere kommune


Det er ret sjældent at "ikke-professionelle" løfter et sådan projekt, og vidner om den helt særlige gejst og brændende bæredygtighedsønske, der findes i Føns. På mange måder er det processen og den forudgående fortælling om fantastiske Føns, der er det helt unikke. Og her er fortællingen materialiseret som et projekt, hvor gamle forurenende oliekedler skrottes til fordel for et fælles nærvarmeanlæg.

Projektet er således en del af en tanke, ønske, vision om bæredygtig omstilling. Den indledende "gnist" eller håb handlede derfor ikke om en udvalgt teknologi, derimod en ambition om at reducere klima- og miljøbelastning
Udover nærvarmeprojektet har der også været mange andre bæredygtige tiltag, som: energirenoveringsprojekter, samkørsels projekt, delebil med mere.

Positive effekter


Ved at konvertere fra oliefyr eller elvarme til kollektiv forsyning har Føns opnået en besparelse på 280 tons Co2 og skrottet 40 oliekedler i omegnen. Konverteringen skaber ikke kun en reduktion i drivhusgasser, men også en årlig besparelse for forbrugerne og en positiv samfundsøkonomi. Udover besparelse i drivhusgasser og omkostninger er det også forbundet med mindre besvær for de enkelte brugere med kollektiv varmeforsyning og dermed højere komfort.

Det nye er, at det rent faktisk kan lykkes med grøn omstilling i mindre landsbyer. Teknologien er sådan set velkendt, det spektakulære er det tætte samarbejde, der førte til et projekt de færreste troede muligt.


Rådet for Grøn Omstilling anser Føns projektet som ét af de bedste borgerdrevne grønne projekter i Danmark.

49 tilsluttet Føns Nærvarme


Der er nu 49 tilsluttet Føns Nærvarme. Februar 2021 gravede landsbyens driftige klimahelte 10 km jordvarmeslange ned og tilsluttede to varmepumper systemet. Det betyder, at systemet er endnu grønnere, og at borgerne kan vælge mellem flis og elektricitet til opvarmningen. Det betyder, at man kan vælge den billigste og grønneste varme. Dermed er Føns nærmest blevet ”Smart Village”.