KlimaHaven er et resultat af rigtig mange menneskers gode idéer. Den er en grøn oase for beboere og ansatte på Ældrecenter Skovgade og naboerne i kvarteret. Samtidig håndterer den regnvand fra cirka 4.000 kvadratmeter tagflade og 2.000 kvadratmeter parkerings- og indkørselsarealer.

Ældrecenter Skovgade ligger i Middelfarts vestlige bydel – midt i et område på 450.000 m², som Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania klimasikrer. Det store projekt har navnet KlimaByen - her afkobles regnvand fra fælleskloakken og håndteres på overfladen samtidig med, at løsningerne er med til at skabe en sjovere, smukkere og mere spændende by.

En have til fællesskab

Ældrecenteret Skovgade er kommunens største institution i området. I 2015 gik beboere, ansatte, frivillige og fagfolk i gang med at undersøge, hvordan regnvandet, der falder på Skovgades 11.000 kvm store område, skulle håndteres i fremtiden - og være inspirationsprojekt for andre større bygninger.

Fra dag ét var det et mål at finde en løsning, som ville glæde beboere, naboer, ansatte – børn, ældre og voksne på én gang. Ældrecenter Skovgade skulle med andre ord have et grønnere, sundere og sjovere uderum, som samtidig hjalp med at løse en konkret udfordring som følge af klimaforandringer med flere skybrud og mere ekstrem nedbør. For beboerne på Ældrecenter Skovgade var det vigtigt, at rummet blev skabt tæt på deres boliger - så de kunne bruge det, når de ville.

Idéerne og ønskerne har nu resulteret i en forvandling. 20 kedelige parkeringspladser er blevet til en grøn oase med plads til børn, unge og ældre. Til motion, spil, leg og fællesskab. Selv på de grå regnvejrsdage skaber haven værdi. Her han man sidde inde og se, hvordan regnen samler sig i bedene og langsomt siver ned og forsvinder.

Økonomien i projektet

Den grundlæggende del af Klimahaven, (jordarbejde, anlæg af stier m.m.) er betalt med det regnvandsbidrag, kommunen får tilbage, når regnvandet kobles fra kloakkerne.

Øvrigt indhold i KlimaHaven, som udendørs musikinstrumenter, orangeri, pergolaer, flagstang og vandtrappe er finansieret ved fondsansøgninger i samarbejde med Centerrådet.