Middelfart Kommune har primo 2017 reduceret CO2-udslippet fra det samlede gadelysanlæg med 75 procent. Økonomien bag moderniseringen af lysanlægget går i nul - energibesparelserne betaler arbejdet.

2648 ton per år. Så meget har Middelfart Kommune nu reduceret CO2udslippet gennem energirenovering af 100 offentlige bygninger - og de første etaper af renoveringen af det samlede gadelysanlæg. Hvis man regner med, at et gennemsnitligt parcelhus udleder tre ton per år, så svarer det til udledningen fra vand-, varme- og strømforbruget i cirka 880 parcelhuse.

Renoveringen af det samlede gadelysanlæg, som er i gang, bygger på ESCO-modellen. Det betyder, at energibesparelserne betaler arbejdet - uden økonomisk risiko for kommunen og dermed skatteborgerne.

ESCO-renoveringen af kommunens vejbelysning blev sat i gang i 2012. Kontrakten løber over 15 år frem til 2027.

Når CO2-reduktionen allerede er på 75 procent, så skyldes det, at udskiftningen af det ældste og mest utidssvarende lys er prioriteret først.

Da Middelfart Kommune gik i gang med renoveringen af gadebelysningen var anlægget nedslidt, og vurderingen var dengang, at det ville koste 28 millioner kroner over de kommende anlægsbudgetter at modernisere det. Med ESCO-modellen sparer kommunen de penge, samtidig med at vi får en tidssvarende og energirigtig løsning. Samtidig får vi skiftet de gamle armaturer og erstattet dem med nye, der er fri for kviksølv.