Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Vandvejen - nye veje for regnvand i Middelfart

Projektet VANDVEJEN viser nye måder at anvende veje i klimatilpasningen, der samtidig skaber levende og bæredygtige gaderum. I Middelfart blev pilotprojektet i Søndergade indviet i efteråret 2016. Her ledes hverdagsregn og skybrud til vandkanaler i stedet for i kloakken.

Vandvejen

I november 2016 blev den nye Søndergade i Middelfart indviet. En gade, der nu er klimasikret med nye fortove og langsgående vandkanaler, som synliggør regnvandet og bidrager til at give spil og liv i byrummet. Projektet er ét af to pilotprojekter, der viser vejen for nye måder at udnytte veje i klimatilpasningen og samtidig skabe bedre gaderum.

Nyudviklet vejsystem
VANDVEJEN er én af de løsninger, som Realdania støtter via kampagnen "Klimaspring", hvis formål er at fremme tilbuddet af smarte løsninger til klimatilpasning af byer. Med VANDVEJEN, er det slut med ukontrollerede oversvømmelser og veje, der står under vand. Vandvejen afhjælper små og store mængder regnvand, ved hjælp af specialdesignede vandkanaler og et anderledes vejprofil. Løsningen har stor fokus på fremkommelighed og æstetik med henblik på at skabe bedre og mere funktionelle gaderum.

Vandvejen 3

Søndergade består nu af et nyudviklet vejsystem, der leder regnvand fra veje, fortove og hustage til vandkanaler langs vejkanten i stedet for i kloakken. Det nye vejsystem, VANDVEJEN, er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder fra vej-, vand- og arkitektbranchen med det formål at løse flere udfordringer i ét design.

Synlig vandhåndtering og attraktive gaderum
Med de nye vandkanaler og belægninger har Søndergade fået et inviterende og spændende udtryk. Nu er det muligt at følge regnvandets vej fra det lander på vejen eller forlader et nedløbsrør, til det når enden af vejen. En ændring i vejens tværprofil sørger for at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, så det ikke gør skade på gadens gamle bygninger. Vandkanalerne er placeret langs det nordlige fortov, og varierer i karakter alt efter gadens brug. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og høje græsser. Alt sammen medvirker det til et naturrigt og æstetisk udtryk i Søndergade.

Se film på Youtube (åbner nyt vindue)

Om projektets parter
Med støtte fra Realdania er Vandvejen udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem rådgivende ingeniør- og miljøvirksomhed EnviDan A/S, vejbygningsentreprenøren Colas Danmark A/S og landskabsarkitekter Schulze+Grassov. Derudover deltager Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Læs mere på www.klimaspring.dk og www.vandvejen.dk