Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Klimakurser blev en øjenåbner for udenlandske lærere

gruppebillede klimabyen

Udenlandske lærere viser stor interesse for at komme på klimakursus i Middelfart Kommune. Her er første hold på besøg i KlimaByen, hvor de bliver klogere på håndtering af regnvand.

Uanset om man er lærer i Athen, Bremen, Bruxelles eller Bolzano, så er klimaet - og hvordan vi som individer og samfund håndterer klimaforandringer - hastigt på vej ind i skoleskemaet.

I Middelfart Kommune har den grønne omstilling imidlertid været på skoleskemaet i en årrække med fokus på klima, energibesparelser og bæredygtighed.

Erfaringerne herfra kommer nu andre landes lærere til gode i form af et særligt undervisningskoncept, som skal opkvalificere folkeskolelærere fra hele Europa til at arbejde med klima. Formålet er at udbrede konkrete klimaløsninger og undervisningserfaring til andre lande. Og at fremme konkret handling. 

- Kursisterne har været hele vejen rundt om vores arbejde med klima og bæredygtighed i skolerne. Vi har været i klasseværelset, hos lokale virksomheder og så har vi vist, hvordan vi håndterer regnvand i KlimaByen, bæredygtighed i byggeriet samt genanvendelse og affald på genbrugspladsen, forklarer Lars Jensen, der er pædagogisk administrativ konsulent og projektleder for klimakurserne.    
 
Masser af inspiration med hjem
Netop genbrugspladsen og affaldssortering var noget af det, der gav stof til eftertanke og inspiration. Især hos forløbets græske deltagere.
 
- I Grækenland sorterer vi slet ikke affald som i Danmark, så vi er i den grad blevet inspireret til at tage hjem og arbejde på at skabe en klimamæssig forandring i Grækenland, forklarer Asimina Taratse, der ligesom hendes tre kollegaer kommer fra en forstand til Athen.
 
Hun håber at kunne vende tilbage til Middelfarts Klimafolkemøde til august for at vise, hvad de har fået ud af det.
 
Hos den tyske deltager Jana Richter var det derimod det tværfaglige samarbejde om klimaløsninger, der blev lagt mest mærke til:
 
- Krydsfeltet mellem myndighedsarbejde, klimaløsninger og undervisning var rigtig interessant og et emne, som vi skal arbejde meget med til næste år, så det var spændende at se i praksis.
 
Også den italienske deltager var begejstret for forløbet. Især fordi undervisningen i Danmark gribes helt anderledes an. Blandt andet ved at kombinere bevægelse, samarbejde med virksomheder og mere traditionel undervisning. Det er erfaringer, som kan bruges i Italien, hvor klima og grøn omstilling inden længe bliver en obligatorisk del af undervisningen i skolevæsenet.
 
- Resultatet er, at vi allerede nu er i dialog med italienerne om at få endnu flere lærere herop til såkaldt "job shadowing", hvor italienske lærere kan følge vores og få inspiration til, hvordan undervisningen og grøn omstilling kan tænkes sammen og tilrettelægges, forklarer Lars Jensen.
 
Stor interesse for kurser i 2020
Udover dialogen med italienerne oplever Middelfart Kommune stor international interesse for de nye kurser.
 
- Vi har allerede booket de første kurser her i foråret, hvor vi får besøg fra Frankrig og Wales, men der er også interesse fra Spanien, Tjekkiet, Grækenland og Italien i øjeblikket, forklarer Lars Jensen.

Hos Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd Jensen giver efterspørgslen efter kurserne mod på mere. 

- Klimakurserne ligger i naturlig forlængelse af vores arbejde med klima og grøn omstilling. Vi har tradition for at gå forrest på området. For at vise at både kommuner, virksomheder og civilsamfund kan gøre en stor forskel i arbejdet for en mere bæredygtig verden. Det er klimakurserne endnu et stærkt eksempel på, fordi det er med til at bane vejen for konkret handling, som vi skal have meget mere af.

- Med kurserne får vores arbejde en helt ny og international dimension, som der er store perspektiver i. Primært fordi flere europæiske lærere, børn og unge får styrket bevidstheden om, at der er meget, vi kan gøre for at forebygge klimaforandringer. Men også for at styrke Middelfart Kommune og vores skolevæsen som et fyrtårn for grøn omstilling og innovation - også i et internationalt perspektiv.

FAKTA:
• Kursisterne arbejdede med tre klimatemaer i løbet af ugen. Vand, energi og cirkulær økonomi. Alle temaerne blev sat ind i en didaktisk, motivationsfremmende og innovativ undervisningsmodel, som kursisterne kunne se fungere i praksis, og efterfølgende tage med sig hjem og eksperimentere med.
• Kursisterne besøgte i løbet af ugen Strib Skole, hvor der var klimauge, og Ejby Skole, som har arbejdet med bæredygtig transport sammen med den lokale virksomhed Strandmølle.
• Det blev også til besøg i KlimaByen i Middelfart, genbrugspladsen i Middelfart, Brenderup Højskole og det lokale kraftvarmeværk i Føns.
• Der er planlagt fire kursusuger i foråret 2020 første gang i uge 18.