Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

KlimaByen Middelfart vinder DANVAs Klimapris 2018

Vinderen af årets klimapris blev afsløret den 13. november 2018 ved Dansk Vand Konference i Aarhus. KlimaByen Middelfart byder på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske endnu ikke er kommet i gang.Danva

Det var i et tæt opløb, at KlimaByen Middelfart endte med at have marginalerne på sin side. Med sig i feltet lå årets ypperste klimaprojekter, så det var bestemt ingen let opgave for juryen at pege på én vinder. Men optællingen af stemmer afgjorde sagen, og KlimaByen Middelfart trak sig ud af opløbet som vinder.

Det var borgmesteren for Middelfart, der sammen med Middelfart Spildevands formand og direktør modtog præmien og prisen ved en ceremoni. I en kort takketale var borgmester Johannes Lundsfryd Jensen både stolt og taknemmelig for det gode arbejde, folkene bag KlimaByen Middelfart har leveret:

"Vi er meget opmærksomme på, at vi, for at lykkedes med klimadagsordenen, skal være meget konkrete i vores handlinger. Det er et langt sejt træk. Målsætninger er gode og nødvendige – men det er handlingerne, som batter. Klimaby-projektet er vi stolte af i Middelfart Kommune. Derfor betyder denne pris også rigtigt meget for os. Tak til hele holdet bag KlimaByen".

Formand for Middelfart Spildevand Allan Buch supplerede:
"Det betyder rigtigt meget for os, at vi som et mindre forsyningsselskab kan være med i et så stort projekt og opnå resultater og anerkendelse for indsatsen. Jeg håber, at vi med KlimaByen er med til at sætte retningen for fremtidens løsninger for klimaudfordringerne i bynære områder".

Et imponerende og visionært projekt
Der var enighed i juryen, at vinderprojektet alene i kraft af sin størrelse imponerede, men også visionen og engagementet i projektet var udslagsgivende for, at valget i sidste ende faldt på KlimaByen Middelfart.

I sin votering lagde juryen vægt på de afsluttede anlægsprojekter i Allékvarteret og i Skovkvarteret, der begge er taget i brug og er udført som selvstændige anlægsprojekter. De er tænkt sammen med byens udvikling og strategi, og man klimatilpasser et meget stort areal på 450.000 m2. Med en lang række eksempler på klimatilpasningsløsninger, afhængig af områdetypologi, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske endnu ikke er kommet i gang.

KlimaByen
Klimatilpasningen i Middelfart udnytter terrænets naturlige fald. Regnvandet i Allékvarteret og Skovkvarteret håndteres så vidt muligt lokalt på parcellerne, men ledes også videre til regnbede, hvorfra det ledes til Langedam og herefter ud i Lillebælt. Alle veje i områderne er afkoblet fra fælleskloakken, så også regnvandet herfra håndteres lokalt – i render eller regnbede langs med vejene. I tilfældet af at der kommer en ekstremregn, der ikke kan rummes i en af de mange regnvandsløsninger, er vejene udformet således, at kørebanen kan bruges til at aflede de store mængder regn.

Mens Skovkvarteret har fået en mere naturpræget, frodig beplantning med inspiration fra den omgivende skov, står der i Allékvarteret allétræer i blomstrende vejbede mellem kørebane og fortov.

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by. Sammen med borgerne har man her skabt fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle klimatilpasningsløsninger af høj arkitektonisk værdi og med værdi for byens borgere.