Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune er med i KlimaKommune Plus-aftale

Klimakommuneplus1

Sikring mod oversvømmelser, klimaaftaler og ansvarlige investeringer er tiltag, der har været med til at gøre, at Middelfart Kommune nu er Klimakommune Plus. Danmarks Naturfredningsforening har på folkemødet Sammen om Klimaet indskrevet Middelfart kommune, som den første kommune i Trekantsområdet.

Under folkemødet Sammen om Klimaet, blev Middelfart Kommune indskrevet som Klimakommune Plus af Danmarks Naturfredningsforening. Dermed er Middelfart den første kommune i trekantsområdet, der er Klimakommune Plus og den kun anden kommune på Fyn, hvor Svendborg også er Klimakommune Plus. Og det glæder borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd.

- Vi mærker allerede nu konsekvenserne ved klimaforandringerne i form af forhøjet vandstand, kraftigere storme, vand i kælderen og så videre. Så vi har et medansvar for at ruste os mod de udfordringer. Vi har tidligere været med til at pege på nye løsninger, og det er vigtigt, at vi bliver ved med det, siger han.

For at blive KlimaKommune Plus skal en kommune opfylde mindst to af seks tiltag. Disse seks tiltag har følgende temaer: indkøb, energirenovering, klimatilpasning, økologi, ansvarlige investeringer og Compact of Mayors. Middelfart Kommune er blevet godkendt på baggrund af de mange tiltag inden for klimatilpasning, som dækkes af Klimalaboratoriet, hvor blandt andet KlimaByen kan nævnes. Middelfart Kommune er også godkendt som følge af deltagelse i klimaaftalen Compact Of Mayors, som er en international aftale startet i 2014 om at reducere Co2-udledningen i byer, kommuner og regioner. Klimadiplom

Middelfart Kommune tilsluttede sig klimaaftalen Compact of Mayors i 2015, og har siden opfyldt de årlige krav om at indberette kommunens Co2-regnskab. Slutteligt er Middelfart Kommune blevet godkendt på Ansvarlig Kommune Initiativet, som betyder, at Middelfart Kommune har valgt en kapitalforvalter, der ikke investerer i fossile brændstoffer som kul, olie og gas. Formålet med dette er at mindske fossil-industriens politiske styrke. 

Kommunen vil endnu mere
Alt det er godt, men slet ikke nok. I Middelfart Kommune stræber vi efter at være en grøn vækst kommune, hvor klima og bæredygtighed er centralt i den daglige gøren. Derfor vedtog byrådet i oktober 2017 at der i kommunen skal arbejdes med at opfylde de resterende tre tiltag som omhandler økologisk bespisning og arealforvaltning, energirenovering i erhverv og boliger og grønne indkøb i kommunen.

- I byrådet har vi høje ambitioner på området. Derfor har vi besluttet os for at undersøge, hvad der skal til, for at opfylde de sidste kriterier. Blandt andet kriteriet energirenovering, tror jeg, vi er tæt på at kunne opfylde, siger Johannes Lundsfryd.

Middelfart er en grøn vækstkommune, der arbejder målrettet for et bedre klima og miljø. Dette kommer til udtryk gennem de mange projekter og tiltag som sker i Middelfart. I sikring mod klimaforandringer, og de konsekvenser det har, er KlimaByen og Klimahaven gode eksempler på, hvordan der arbejdes aktivt med disse problemstillinger. Inden for energiområdet kan nævnes projekter som det succesfulde Smart Energi i Hjemmet og Co2mmunity-projektet, som handler om lokale vedvarende energi-fællesskaber.

Også de lokale tiltag skinner igennem, daginstitutioner hvor økologi og bæredygtighed er en del af hverdagen, og efterskoler som bringer klimaudfordringerne og nødvendigheden af en bæredygtig livsstil på dagsordenen er med til at gøre Middelfart til den grønne vækstkommune.

Danmarks Naturfredningsforening startede i 2007 Klimakommune Initiativet, hvor Middelfart Kommune var hurtige til at melde sig, som en kommune der tænker på klimaet og miljøet. 2016 udvidede Danmarks Naturfredningsforening konceptet med KlimaKommune Plus, for de kommuner som har initiativer der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og henvender sig til borgere og virksomheder.

For mere information: Præsentationen og beslutningen fra byrådsmødet kan findes her. Information om Klimakommune Plus initiativet kan findes her.