Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

ARKIVNYHED Budskab til minister: Samarbejde med borgerne giver de bedste løsninger

Sophie Løhde i KlimaHaven

Som en del af arbejdet med Regeringens sammenhængsreform besøgte innovationsminister Sophie Løhde KlimaHaven på Ældrecenter Skovgade i Middelfart. Haven er et konkret eksempel på, at de bedste løsninger udvikles, når borgere og fagfolk arbejder sammen.

Der blev debatteret alt fra regnvandsløsninger og effektiv administration til god ledelse og gevinsterne ved tæt dialog, da innovationsminister Sophie Løhde brugte et par timer i KlimaHaven ved Ældrecenter Skovgade.

Besøget er et led i regeringens arbejde med at udvikle en sammenhængsreform, som blandt andet skal frigive mere tid til kerneopgaverne og sikre bedre velfærd på tværs af sektorer.

- Vi synes, det er et rigtig godt træk, at ministeren tager ud i kommunerne og får noget jord under neglene i arbejdet med reformen. Vi har valgt KlimaHaven ved Ældrecenter Skovgade som rammen om besøget. Den er nemlig et rigtig godt eksempel på, hvad der kan opstå, når beboere, ansatte, frivillige, og fagfolk sætter sig sammen. KlimaHaven er på én gang løsningen på en klimaudfordring med stigende regnmængder og samtidig en skøn grøn oase, hvor beboere, ansatte, naboer og børn på solrige sommerdage kan nyde synet af havens flotte blomsterflor og sætte sig sammen om en god kop kaffe. Derfor er haven rigtig god inspiration til en dagsorden, der handler om at skabe sammenhæng på tværs, fortæller borgmester Steen Dahlstrøm.

Samarbejde på tværs
Netop det tætte samarbejde med borgerne var et gennemgående tema ved besøget.

- I Middelfart Kommune har de gode erfaringer med at samarbejde på nye måder og på tværs af sektorerne til fordel for mere borgernær velfærd. Det er KlimaHaven et meget konkret eksempel på. Her ser vi, hvordan kommunen sammen med brugerne af Ældrecenter Skovgade, unge fra Middelfart Produktionsskole, Friluftsrådet, Alzheimerforeningen Fyn og en hel masse frivillige har skabt bedre rammer om hverdagen for en gruppe ældre mennesker. Og ikke mindst tænkt nyt i forhold til at løse nogle af de lokale udfordringer, der har været med regnvand under skybrud, siger Sophie Løhde.

Ud over KlimaHaven fik Sophie Løhde præsenteret en række eksempler fra Middelfart Kommune - både på løsninger, der fungerer godt, og på regler, der opleves som benspænd i arbejdet med at sikre kvalitet i velfærden.

Et konkret eksempel på en udfordring, ministeren blev præsenteret for i Middelfart Kommune, findes hos kommunens socialpsykiatriske botilbud, fortæller Mette Heidemann, der er direktør for social og sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune.

- Vi oplever problemer med manglende sammenhæng i forløb for borgere med sindslidelser, som er indlagt eller på anden måde i kontakt med behandlingspsykiatrien og samtidig er kendte i vores socialpsykiatri. Her giver lovgivningen ikke mulighed for at dele oplysninger. Vi sætter inden længe strøm til digital udveksling af meddelelser mellem psykiatrisygehusene og vores socialpsykiatriske botilbud - men vores pædagogiske medarbejdere må ikke læse meddelelserne, fordi de ikke er sundhedsfagligt uddannede og dermed ikke autoriserede i sundhedslovens forstand. Det betyder, at der altid skal være en sygeplejer-sker på vagt - ellers må vi ikke læse det, sygehuset skriver om de borgere, vi arbejder med. Det er noget, som vi gerne vil have ministeren til at kigge på, konstaterer Mette Heidemann.

At få præsenteret eksempler som spænder ben i hverdagen er et af hovedformålene med ministerens tur rundt i Danmark - hvor dagen i dag var den første på Fyn.

En have til glæde og gavn
Innovationsminister Sophie Løhdes besøg i KlimaHaven faldt sammen med Ældrecenter Skovgades årlige sommer-kom-sammen for beboere og ansatte, som selvfølgelig blev holdt i KlimaHaven.

- KlimaHaven er en stor gevinst for vores beboere. Vi har fået forvandlet en kedelig parkeringsplads til et blomstrende, duftende og levende uderum, der skaber værdi for os alle. Jeg synes, det er fantastisk, at et "teknisk projekt" på den her måde kan komme til at give så stor mening i forhold til alle de bløde værdier. Det er netop lykkedes, fordi rigtig mange mennesker med forskellig baggrund har budt ind - det kan alle lære af. Og det er derfor vi nu har fået så fin en have til alt fra formiddagskaffe og dagens træning til en sommer-kom-sammen med grillpølser og harmonika, som vi har i dag, siger Susanne Rønnow, der er centerleder på Ældrecenter Skovgade.

FAKTA OM KLIMAHAVEN

  • KlimaHaven ved Ældrecenter Skovgade er en del af KlimaByen - et demonstrations-projekt for byudvikling gennem klimatilpasning.
  • KlimaByen omfatter Middelfarts vestlige bydel - et område på cirka 450.000 m² med en højdeforskel på 38 meter. Her arbejder Realdania, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune sammen om at lave Danmarks smukkeste klimatilpasning, hvor hverdagsregn nedsives og skybrud og ekstremregn håndteres på overfladen. Målet er at aflaste kloakrørene i jorden og samtidig udvikle en smukkere, sjovere og mere levende by.
  • Ældrecenter Skovgade ligger midt i projektområdet og udgør 11.000 m². Med KlimaHaven afkobles ældrecenterets regnvand og opmagasineres i stedet i regnbede og grøfter, inden det nedsives i oplevelseshaven, som ligger centralt mellem bygningerne. Ved ekstremregn ledes vandet via byens gader mod Lillebælt.
  • Etableringen af KlimaHaven er ét stort samarbejdsprojekt - med frivillige og medarbejdere på ældrecenteret, Sundhedsafdelingen, Plan og Byg, Natur og Miljø, sekretariatet i Teknisk Forvaltning, Middelfart Spildevand og kommunens entreprenørafdeling, som har etableret haven.
  • En stor del af KlimaHaven (jordarbejder, anlæg af stier mv.) finansieres af midler, som kommunen får ved tilbagebetaling af regnvandsbidrag. Øvrigt indhold i KlimaHaven som orangeri, udendørs musikinstrumenter, pergola, vandtrappe og møbler er finansieret ved fondsansøgninger i samarbejde med de frivillige i centerrådet.