Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Informationsmøde om KlimaByen - Kom og hør om planerne i Bykvarteret

KlimaByen inviterer til informationsmøde om planerne for Bykvarteret. På mødet vil også den fremtidige belægning i området - herunder Brogade - blive belyst.Mens anlægsarbejderne i KlimaByen er i fuld gang i "Skovkvarteret", så er det endnu småt med synlige tegn i projektets lavere liggende delområder, "Allékvarteret" og "Bykvarteret".
 
Det er især her, kloaknettet bliver belastet med blandt andet oversvømmede kældre som konsekvens, når der er kraftige regnskyl. Det er netop den problemstilling, arbejdet med KlimaByen skal være med til at løse i fremtiden. Og det har været nødvendigt at tage grundigt fat og gøre noget aktivt ved problemet, forklarer teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen.
 
- Der er lavet en meget omfattende forundersøgelse af den vestlige bydel, inden arbejdet med KlimaByen gik i gang. Undersøgelsen viste, at de problemer, vi oplever i dag, kun vil blive værre i takt med, at klimaet forventes at forandre sig, og vi får flere af de ekstreme regnskyl, konstaterer Thorbjørn Sørensen.
 
Derfor er Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune lige nu i fuld gang med at lave regnbede og omlægge vejarealerne i blandt andet Skovkvarteret (i daglig tale Pigekvarteret) - så regnvandet ikke længere løber ned i kloakken med risiko for at ende i en kælder længere nede af ledningsnettet.
 
- Håndtering af fremtidens skybrud er forskellig i KlimaByens tre delområder. Vand løber nedad. I Bykvarteret er der store højdeforskelle, og det tegner naturligt den bane, ad hvilken vi kan lede vandet. I Bykvarteret, hvor bydelens gamle huse ligger helt ud til de smalle gader, vil regnvandet blive ledt den lange vej fra Adlerhusporten mod Lillebælt, på vejarealerne. For at kunne håndtere vandet, omlægges vejen til et trugformet profil. Brogade er en del af denne "vandvej", fortæller projektleder Helle Baker.
 
Belægningsvalget i Bykvarteret har gennem længere tid været drøftet blandt projektets parter, med KlimaByens rådgivere og ved en række offentlige arrangementer. Omlægning af vejen til et trugformet profil er imidlertid, teknisk set, ikke noget nem opgave. Derfor arbejdes der lige nu på at finde den bedste løsning. Både ifht gadens udtryk, holdbarheden og evnen til at lede vandet. Intet er besluttet endnu, understreger Helle Baker:
 
- Dialog har været omdrejningspunktet i hele udviklingen af KlimaByen. Så når der nu er opstået en debat om belægningen i Brogade, så er det naturligt, at vi inviterer til et møde. Vi har allerede talt med mange mennesker om de mulige belægningsvalg. Og der er for og imod, uanset hvilken løsning, det ender med. På mødet kan man komme og høre, hvad det er for nogle udfordringer, vi lige nu arbejder på at løse. Respekten for Bykvarterets kulturhistoriske miljø er helt central i KlimaByen, og hele arbejdet er en balancegang, hvor vi skal finde den optimale løsning, der på den ene side tager hensyn til det, der allerede er, og på den anden side fremtidssikrer byen i forhold til klimaændringerne, siger Helle Baker.
 
Informationsmødet kommer til at ligge i den sidste halvdel af november. Dato, tid og sted offentliggøres så snart, det er muligt, via KlimaByens hjemmeside www.klima-byen.dk og www.middelfart.dk

Fakta
KlimaByen gennemføres i perioden 2013-2018, som et partnerskabsprojekt mellem Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Realdania.
 
Illustration: Adept og GHB Landskabsarkitekter.

Kontaktinformation
Projektchef Helle Baker, Middelfart Spildevand. Tlf: 6115 6155
Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen. Tlf: 21204801

14. Oktober 2016