Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Klimastafetten: Middelfart Kommunes klimapris

Klimastafet

Hvert år uddeler Middelfart Kommune klimastafetten til en borger, en gruppe, en virksomhed eller et projekt, som gør en ekstraordinær indsats for klimaet.

Middelfart Kommune ønsker at være på forkant på klimaområdet. Både i forhold til forebyggelse af klimaændringer og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima.

Formålet med klimastafetten er at sætte fokus på klimaområdet i Middelfart Kommune, herunder at inspirere til forbyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af klimatilpasning hos enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, foreninger og myndigheder. Klimastafetten skal være med til skabe interesse og forståelse for at udvikle og gennemføre nye innovative, konkrete klimaprojekter.

Klimastafetten gives til projekter, der kobler klimahensynet med læring, erhvervsvækst og/eller byudvikling. Kandidater til klimastafetten skal arbejde med nye løsninger på klimaområdet og kan f.eks. findes blandt de forskellige partnerskabersprojekter, der arbejdes med i Middelfart Kommune. Projekterne skal have fokus på værdiskabelse i bred forstand (socialt, økonomisk og i fht. bæredygtighed).

Byrådet præmierer hvert år et klimaprojekt.

Præmien består af et diplom og selve stafetten, der er et CNC fræset egetræ i rustfristål stående på en egetræsblok. Klimastafetten er lavet på Middelfart Produktionsskole i et samarbejde mellem metal- og træværkstederne.

Træet er valgt fordi det symboliserer liv. Det er træet, der omdanner kvælstof til ilt, og er således jordens lunger.

Træets stabilitet afhænger af stærke rødder. Vi har brug for at rodfæste et stærkt fundament, som næste generation af klima beskyttere kan bygge videre på.

Træets stamme er en solid base, hvor nye skud (idéer) kan vokse sig stærke, og afsætte nye frø til nye træer, der kan deltage i kampen mod et bæredygtigt samfund.

Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af:  

2 byrådsmedlemmer

Forgående års klimastafet vinder

1 repræsentant fra erhvervslivet i Middelfart Kommune

1 borger (kandidater findes via annonce i avisen/hjemmesiden)

1 kommunal medarbejder

Udvalget i 2018 bestod af:

Peter Hussum Nielsen (Grøn By Brenderup), Marianne Nielsen (Strib Skole – sidste års vinder), Kim Svaneborg Pedersen (Middelfart Erhvervsråd), Paw Nielsen (Byrådet), Bo Juul Nielsen (Byrådet) og Morten Wester¬gaard (Klimachef, Middelfart Kommune)

Klimastafet 2017

Middelfart Kommunes Klimastafet 2017 gives til virksomheder og klimavejledere på folkeskolerne - der har forpligtet sig til at yde en indsats og gøre en forskel i "Klimalaboratoriet – næste generation". Formålet med projektet, er at skabe reel viden hos skoleelever og virksomheder om klima- og energi. En unik pædagogisk model "Skub-modellen" om foretagsomheds- og innovation vil blive anvendt. Alle kommunens 12 offentlige skoler deltager sammen med 12 virksomheder. Vi giver den for at påskønne viljen til at arbejde med klimaudfordringerne i børnenes læringsmiljø.

Klimastafet 2018

Middelfart Kommunes Klimastafet 2018 gives til Føns Nærvarme.

Middelfart Kommune vil gerne anerkende og belønne de mennesker, som gør en helt særlig indsats for vores allesammens klima.

Det har de gjort i Føns. De er sande rollemodeller, som i dag står med en grøn omstilling og etablering af et co2-neutralt varmeforsyningsanlæg. Et anlæg som mange kommer langvejsfra for at se og lære af.

Prisen gives, med et enigt bedømmelsesudvalg, til Føns Nærvarme for en dedikeret indsats, der gør en forskel.

Føns Nærvarme er valgt ud fra en række parametre:

• Konkret effekt – batter det noget, reducerer I drivhusgasudledningen?

• Deltagelse – har I engageret lokalfællesskabet?

• Vision – er der en vision og ide, der også har været en drivkraft ?

• Vidensdeling – deler i viden, indsigt og læring?

• Spredningspotentiale – er det noget man bare kan gøre andre steder med fordel?

• Har I udvist mod og engagement for at realisere det?

• Og endelig har I gjort det med hjertet, hele hjertet?