Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Nyt læringskoncept: Klimalaboratoriet - næste generation

Klimalaboratoriet - næste generation

Nyt undervisningskoncept i Middelfart Kommune bringer elever, lokale virksomheder og undervisere sammen om klimalæring - med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger og muligheder.

Ingen er for store, ingen er for små - alle er velkomne! Sådan lød det i foråret 17, da Middelfart Kommune efterlyste virksomheder, som vil være med til at udvikle et klimaundervisnings-koncept til kommunens folkeskoler.

Målet er, at skolelærere, elever og virksomheder sammen lærer, udvikler og anstrenger sig for at bearbejde klimaproblematikker - til gavn for alle parter.

”Klimalaboratoriet – Næste generation” er navnet på projektet, hvor kommunens skoler sammen med lokale virksomheder, Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udvikler et undervisningsspor, der skal gøre eleverne på mellemtrin og overbygning bevidste om klimaet og de mekanismer, der påvirker det positivt og negativt.

I "Klimalaboratoriet - næste generation" tager de enkelte undervisningsforløb udgangspunkt i konkrete, aktuelle klima-problemstillinger i lokale virksomheder, hvor eleverne udvikler løsninger i samarbejde med virksomhedens medarbejdere.

Et udviklingsforløb i to faser
Udviklingsforløbet er opdelt i to faser – med indbygget evaluering og justering.

Fase 1 ligger i skoleåret 17/18. Her har en række lokale virksomheder sagt ja til at udvikle et prototype-koncept sammen med skolerne, hvor der uddannes klimavejledere.

De første klasser tester konceptet i jan/feb/marts 2018.

Fase 2 ligger i skoleåret 18/19. Her udberedes konceptet til skolerne, og klimavejlederne står til rådighed for de øvrige undervisere på skolerne som en del af PLC-tilbuddet (PCL er skolebibliotekerne, der i dag er meget mere end bøger - de fungerer som ”Pædagogisk Læringscentral”)

Underviserne kan søge inspiration til forløb i Klimalab-kataloget og få praktisk bistand af klimavejlederne.

Tredobbelt gevinst: Læring til virksomheder, elever og undervisere
Undervisningsforløbene bliver designet, så de indeholder både den understøttende undervisning og Åben Skole. På den måde bliver ”Klimalab – næste generation” et godt og konkret værktøj til folkeskolernes undervisere.

”Klimalab – næste generation” omsætter læring – ikke kun til eleverne, mens også til undervisere og de lokale virksomheder, der deltager.

Gevinster for eleverne:

 • De faglige discipliner (fysik, matematik etc.) kobles på en konkret og nærværende problemstilling – meningsfuld læring øger det faglige udbytte og motivationen.
 • Generel bevidsthed om klimaet og de mekanismer, der påvirker det i positiv og negativ retning (vi ved desuden, at børnene er tilbøjelige til at tage deres viden med hjem og fungere som ambassadører)
 • Indblik i hverdagen i en virksomhed og en autentisk oplevelse af at bidrage på en arbejdsplads

 Gevinster for underviserne:

 • Klimavejlederne får i fase 1 et kompetenceløft ifht innovativ undervisning, som kan bruges i mange andre sammenhænge (undervisningsforløbet ledes af psykolog, Ph.d, ekstern lektor ved AU Anne Kirketerp)
 • Samarbejdet med virksomhederne knytter lærerne tættere til erhvervslivet og giver indblik i både de personlige kompetencer, virksomhederne efterspørger af fremtidens medarbejdere (eleverne), og mulighed for fagligt brush-up (f.eks. kan fysiklæreren inspireres af nye materialevalg i produktionsvirksomheder etc)
 • I fase 2 får alle undervisere adgang til skræddersyede forløb der kan kopieres direkte – eller justeres med hjælp fra klimavejlederne i PLC

Gevinster for virksomhederne:

 • Opmærksomhed på bæredygtig udvikling og produktion skærpes – allerede i introduktionen til ”Klimalab – næste generation”, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen og Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen samarbejder om at rekruttere kandidaterne.
 • Forløbene understøtter fremtidig rekruttering. Både direkte ved muligheden for at vække elevernes nysgerrighed i forhold til virksomheden/faget. Og indirekte ved at give underviserne indblik i de kompetencer, virksomhederne efterspørger – f.eks. kritisk stillingtagen, problemløsende tilgang, innovativ tænkning, facilitering af processer etc.
 • Gennem elevernes arbejde med en konkret problemstilling får virksomhederne nye forslag til bæredygtige løsninger på deres udfordringer – og skæve vinkler, der kan inspirere til udvikling.
 • Styrket lokal forankring gennem samarbejde med de lokale skoler.
 • Mulighed for at udfordre medarbejdere og give dem nye kompetencer ved at lade dem indgå i undervisning på skolerne.