Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Klimaborger.dk

Velkommen til Klimaborger.dk

Her præsenteres aktuelle og inspirerende klima-projekter, som borgerne i Middelfart Kommune ønsker at gennemføre i samskabelsesprocesser.

Fælles for projekterne er at de udgøres består af:

  • Borgere, der vil et helt konkret klima-projekt, der reducerer udledningen af drivhusgasser.
  • Borgere, der har en folkelig opbakning.
  • Borgere, der selv vil investere ressourcer.
  • Borgere, der tilbyder deres projekt som grøn udstillingsplatform.
  • Borgere, der ønsker brede samarbejder med offentlig myndigheder, private aktører, erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner.

Projekterne søger partnere, der vil bidrage til realisering af visionerne. Enten i form af ekspertise, finansiel støtte, mediedækning eller sparring.

Projekterne er alle anbefalet af Middelfart Kommune, der anser dem som havende stor samfundsmæssig såvel som lokal værdi. Projekterne vil alle være en del af www.klimalaboratoriet.dk og blive fremvist omverden (Indenlandske- såvel som udenlandske delegationer, medier m.v.), om hvordan de bedste grønne projekter i Middelfart Kommune ser ud.

 

Følgende projekter er optaget på siden – og søger samarbejde!

Indhold

Sol over Brenderup – Borgernes egen solcellepark udbydes nu i folkeaktier i Brenderup. 1

Føns – Intelligent Energi Landsby på vej mod bæredygtighed. 2

 

 

Sol over Brenderup – Borgernes egen solcellepark udbydes nu i folkeaktier i Brenderup.

En gruppe borgere i Brenderup vil skabe deres egen solcellepark. Projektet udbydes nu i folkeaktier.

- Vi vil den grønne omstilling og vi handler på det.

Sådan er hovedbudskabet fra Hans Christian Jørgensen, eller bare HC, som han kaldes i Brenderup. Sammen med flere af byens borgere tog han initiativ til at byen får deres egen solcellepark. Parken vil være en af de sjældne, da den er: Borgerdreven, har tilskud fra staten, og er på hele 1 MW hvilket svarer til 1½ fodboldbane.

Det flotte projekt startede i Brenderup lokaludvalgs gruppe ”Grøn by Brenderup”, hvor Peter Huusom, Lisbeth Poulsen, Erik Møller, Jens-Peter Poulsen, Britt Holmgaard og HC ville gøre Brenderup mere bæredygtig.

Om opstarten udtaler Peter Huusom: 

- Vi har et fantastisk sammenhold i Brenderup, og vi kan få ting til at ske. Men hvilke grønne projekter ville vi satse på? Så vi tog til Energiøen Samsø, hvor vi fik en rigtig god oplevelse  med Danmarks bæredygtighedsinspirator nr.1, Søren Hermansen, og det ophold på energiakademiet fik virkelig sat gang i tingene.

Og nu kan byens borgere få adgang til andele i solcelleparken.

 Herom udtaler Hans Christian Jørgensen:

-  I Brenderup er det vigtigt at gå fra verdensmål til hverdagsmål. Vi vil lave konkrete projekter sammen og derfor er det en perfekt at give byens borgere mulighed for at vælge lokalproduceret energi ved at tilbyde folkeaktier, det er velogmærket et projekt, der er opstået lokalt.

I Middelfart Kommune er borgmester Johannes Lundsfryd Jensen temmelig begejstret og imponeret.

- Jeg har kæmpe respekt for den indsats, som borgerne i Brenderup udfører. Mig bekendt er der ikke mange steder i landet, hvor borgerne på den måde laver deres egen solcellepark på eget initiativ. Når jeg oplever den slags, så er jeg ikke i tvivl om, at vi vil nå vores klimamål. For det er vilje, det handler om, og der viser borgerne altså vejen frem, sige han.

 

Yderligere information:

HC, Hans Christian Jørgensen, tlf. 2165 0022

Peter Huusom Nielsen, medinitiativtager, tlf. 2171 8930

Klimachef, Morten M. Westergaard, tlf. 2054 4795

 

 

Føns – Intelligent Energi Landsby på vej mod bæredygtighed

Vi inviterer hermed alle til samarbejde om grøn omstilling – intelligent energiomstilling i landsbyen.

Vi er en gruppe borgere, i landsbyen Føns, der har arbejdet med grøn omstilling siden 2009. På den baggrund har vi gennemført en række energirenoveringsprojekter, samkørselsprojekter med mere for at få en mere bæredygtig profil. Vi vil den grønne omstilling. Vores ”grønne flagskib” er at 47 husstande har skabt Føns Nærvarme, der nu forsyner os med varme.

På den konto får vi allerede besøg fra Nordiske, Europæiske og Internationale delegationer, der er nysgerrige på ”Hvordan vi gjorde det”. I Danmark gør vi meget for at støtte andre landsbyer med den grønne omstilling. Eksempelvis har Egebjerg netop gennemført en lignende proces efter at have været i dialog med os – men også borgergrupper fra regionen og udlandet har været på besøg. Flere folketingsdelegationer har også besøgt os.

Det Økokologiske Råd har udnævnt os blandt de bedste borgerprojekter i ”Grøn Succes der rykker”, ligesom vi har vundet Middelfart Kommunes ”Klimastafet” (overrakt af Connie Hedegaard).  Mange programmer leder efter ”best cases med borgerprojekter”

Vi vil langt mere, vi vil arbejde for netto-nul udledningssamfundet og vi henter inspiration fra Energiakademiet på Samsø og Middelfart Kommunes Klimalaboratorium. Begge samarbejder vi med.

Vi vil gerne på helt lokalt niveau demonstrere, hvordan man kan integrere nye teknologier i vores nærvarmesystem og dermed skabe et borgernes ”Smart Energy Village” eventyr. Vi har følgende projekter på prioriteringslisten:

  • Anvendelse af fluktuerende vindenergi ved hjælp af varmepumpe, til at optimere anvendelse af de stigende mængder vindenergi i systemet. Blandt andet vha. forecasting.
  • Anvendelse af termiske indsigter i vores huse og nærvarmesystem, for at kunne ”balancere energisystemet optimalt”. Blandt andet vha. sensorer i vores huse.
  • Adgang for nye lokale varmekilder fra enkeltforbrugere (Prosumer udfordringen), hvor borgere kan indføde energi til systemet fra egne kilder såsom solpaneler.
  • Adgang til indsigt i beboeradfærd.
  • m.v.

Vi tilbyder adgang til data fra hele vores system. Det kan vi gøre netop fordi vi er et lokal-samfund, vi kender hinanden og vil kunne reagere hurtigt for at få adgang til medborgernes tilladelser til energi-data. Vi giver adgang til borger-interview og besøg til vores ”Smart Energy Village” center. Denne adgang har høj kurs i forskning- udviklingsverden.

Disse indsigter, og erfaringer fra projekt, er noget vi selvsagt også vil involvere ”Center Danmark” i. Centret, billigende ved Fredericia, bliver samlingspunkt for Danmarks digitale og integrerede energisystemer og dermed for grønne innovationer. Centret dækker hele Danmark og den digitale IT-intelligente platform sikrer, at løsningerne effektivt kan udrulles såvel nationalt som internationalt. Centeret udgøres af de tekniske universiteter, energiselskaber, flere kommuner i region Syddanmark.

Vi vil gerne invitere til dialog om vores ambitioner.

Giv os et kald:

Ole Back, Fmd. for Føns Nærvarme, tlf.  5156 0852, Ole_Back@Hotmail.com

Morten M. Westergaard, Klimachef Middelfart Kommune, tlf. 2054 4795, morten.westergaard@middelfart.dk

Læs mere om os på (udvalgte referencer):

https://www.ecocouncil.dk/gron-succes

 https://klimalaboratoriet.middelfart.dk/Føns%20Nærvarme

http://www.foens-naervarme.dk/

https://www.information.dk/indland/2018/09/middelfarts-groenne-planer-virkelighed-danmarks-mindste-fjernvarmevaerk

https://www.tv2fyn.dk/artikel/klimapris-gik-til-danmarks-mindste-fjernvarmeanlaeg

http://planenergi.dk/wp-content/uploads/2018/05/11-F%C3%B8ns-N%C3%A6rvarme.-Rapport.pdf

http://co2mmunity.eu/outputs/rencop-developments

https://www.isoplus.dk/int/fons-community-heating/