Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Sådan nedsives vandet i KlimaHaven

KlimaHaven ved Ældrecenter Skovgade - regnbed

KlimaHaven håndterer regnvand fra cirka 4.000 kvadratmeter tagflade og 2.000 kvadratmeter parkerings- og indkørselsarealer, der afkobles fra det fælles kloaknet.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er en stadigt mere udbredt metode til at håndtere regnvand fra f.eks. tagafløb. I stedet for at lave dyre og ufleksible udvidelser af kloaksystemet, er princippet at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder.

Lokal håndtering af regnvand kan være med til at løse problemerne med overbelastede kloaksystemer, men det er vigtigt, at de lokale LAR løsninger er dimensioneret og udformet korrekt.

Se billeder fra opbygning af KlimaHaven

Der findes mange forskellige måder at håndtere regnvand lokalt. Det kan gøres meget enkelt eller mere avanceret. I KlimaHaven ledes regnvandet fra tagarealer og fra p-pladser til nedsivningsgrøfter, græslavninger og regnbede.

Grøfter og lavninger er lavet, så de kan rumme regnvand fra skybrud – med en såkaldt opstuvningshøjde på mellem fem og tyve centimeter. I regnbedene kan der stå mellem 30 og 40 centimeter vand.

Regnbedene er forbundet med reguleringsbrønde og rør, så når det ene regnbed er fyldt, vil vandet strømme videre til det næste. Når der ikke længere er kapacitet i regnbede og nedsivningsgrøfter løber det videre
ud på Skovgade, hvor regnvandet vil strømme midt i vejen ned til havnepladsen - med udløb til Lillebælt.

Der afkobles regnvand fra ca. 4.000 m2 bygninger (tagflader) og ca. 2.000 m2 parkeringspladser og indkørsler (asfalt og fliser), i alt ca. 6.000 m2 areal hvor regnvandet frakobles fælleskloakken.

Det betyder at der årligt tilbageholdes og nedsives ca. 3.700 m3 regnvand på Ældrecenter Skovgades egne matrikler i stedet for at belaste den offentlige kloak.

Gå til KlimaHavens projektside